Peter Maas Advies

Betrouwbaar, ervaring, snelheid, kennis.  
Peter Maas heeft ruim twintig jaar ervaring in de planning, afzet, kwaliteitsverbetering en regelgeving van stapelbare mest, met name kippenmest.