Wespen

Wespen vangen en consumeren vervelende en schadelijke insecten, zoals vliegen en muggen. Dit kunnen er per dag wel meerdere duizenden zijn. Maar wespen zijn ook vervelend voor mensen en dieren. Om te voorkomen dat we last krijgen van wespen kunnen horren plaatsen in ramen en deuren. Bij voorkeur afval- en vuilcontainers zoveel mogelijk gesloten houden. Men mag nooit de in/uitvliegopening van nest dicht stoppen. Indien een erkende plaagdierbestrijder een wespennest bestrijdt heeft men er binnen enkele uren geen last meer van. Een wespennest kan achteraf verwijderd worden, maar is niet persé noodzakelijk omdat het wespennest maar 1 seizoen bewoond wordt door een wespenvolk. 

Last van wespen ?

Bruine en zwarte ratten 

We kennen in Nederland diverse ratten. De meest voorkomende is de bruine rat, alhoewel er steeds vaker streeksgewijs ook de zwarte rat voorkomt. Om een goede bestrijding van een rattenplaag te doen slagen is het daarom ook belangrijk om te weten met welke rat men te maken heeft. De uiterlijke kenmerken zijn zeker verschillend tussen een zwarte en een bruine rat. Een bruine rat is groot en gedrongen, een zwarte rat is meer gestroomlijnd en slanker. Een bruine rat heeft een meer stompe neus, terwijl een zwarte rat meer spits is. De uitwerpselen van een bruine rat zijn worstvormig en gegroepeerd. De uitwerpselen van een zwarte rat zijn banaanvormig en verspreid. Een ander uiterlijk verschil zijn de oren, bij een bruine rat klein en spits, bij een zwarte rat rond en groter. Zwarte ratten zijn uitstekende klimmers en hun nesten liggen dan ook meestal hoog. Zowel de bruine rat als de zwarte rat vermijden vaak "nieuwe voorwerpen" wat de bestrijding moeilijker maakt. De zwarte rat kan zelfs weken of maanden niet in een lokaaskist komen omdat deze niet "herkent" wordt. Bruine ratten leven meer van graanproducten, terwijl zwarte ratten liever zoete producten eten zoals fruit. Om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen, moet men proberen om voedsel onbereikbaar te maken voor beide rattensoorten.  

Last van ratten ?

Muizen


In Nederland hebben we diverse soorten muizen, bosmuis, huismuis, veldmuis en (huis)spitsmuis. Maar de muis die het meeste gezien wordt en bekend is, is de huismuis. De huismuis komt vooral voor in gebouwen. Ze leven vaak op hoogte, zoals tussen plafonds. De huismuis eet nagenoeg alles, maar heeft een voorkeur voor graan, peulvruchten en noten. De meeste huismuizen zijn 's nachts actief. Huismuizen verspreiden ziektekiemen, bevuilen voedselvoorraden en zorgen vaak voor onrust. Een huismuis kan door een "ventilatie"-opening van slechts 5 mm. Dus ook vaak in ventilatievoegen van een huis. Hiervoor kan men natuurlijk de zgn.   "bijenbekjes" plaatsen. Dus voorkom openingen en kieren en voorkom ook zoveel als mogelijk voedselaanbod. Een bosmuis en veldmuis leven vaker buiten. Het voedsel was ze graag eten is vaak groen. Ook kunnen veldmuizen knaagschade aanrichten aan bomen en/of grasmatten. (Huis) Spitsmuizen leven vooral van insecten, wormen maar ook plantaardig materiaal. 

Last van muizen ?

Mieren

De glanzende houtmier, tuinmier en de rode bosmier zijn de meest voorkomende mieren in Nederland. We ervaren overlast van mieren als ze over het aanrechtblad lopen of er hoopjes zand op de bestrating liggen. De meeste mieren leven buitenshuis, maar kunnen ook naar binnen komen. In een mierennest leven 1 of meerdere koninginnen. De koninginnen zorgen samen met de mannetjes voor de voorplanting. Verder bestaat een mierennest ook uit werksters. Die verzorgen "het werk" zoals de opbouw van het nest en de verzorging van de larven en jonge mieren. In de zomer verlaten de mannetjes en de koningin(nen) het nest. Dit wordt de "bruidsvlucht" genoemd. Na de bruidsvlucht sterven de mannetjes. Tijdens de bruidsvlucht bevruchten de mannetjes de koninginnen. Vooral de "tuinmieren" voeden zich vooral met zoetigheid, zoals honingdauw van bladluizen. Om overlast van mieren te voorkomen is een goede hygiëne van groot belang. Laat bij voorkeur geen appelschillen of frisdrank achter. Ook regelmatig reinigen van vuilnisbakken draagt bij aan het voorkomen van mieren. De bestrijding van de overlast van mieren is afhankelijk van de plaats waar een mierennest zich bevindt.

Last van mieren ?

Neem contact met me op

Telefoonnummer +31 6 15568557

Netherlands